Maskeringspapir

Bilfabrikkene stiller høye krav til maskeringspapir. APV i Tyskland har utviklet et papir for å tilfredsstille alle disse krav og har etter å ha gjennomgått kvalitetstester, fått innpass på dette markedet. Med 450 m papir per rull gir APV en god økonomi, enkel håndtering og færre rulleskift.

MERKER
Pris

1 produkter