Tynnergjenvinnere

Å investerer i et gjenvinningsapparat for løsemiddel er en av de mest lønnsomme investeringer man kan foreta. Forurenset tynner destilleres og blir ren som ny vare. Forurensningene som i hovedsak består av lakk og grunningsmaterialer blir igjen i maskinen som en fast rest som enkelt kan fjernes. Hver liter tynner som gjenvinnes gir en besparelse tilsvarende kostnaden av innkjøp av en liter vasketynner pluss kostnaden ved å sende bort en liter avfallstynner.

MERKER
Pris

7 produkter