Blanderomsinnredning

Ventilasjon og godt avtrekk på utsatte steder er svært viktig i blanderommet, da blanding av lakkprodukter kan medføre stor helserisiko. En mest mulig praktisk og ergonomisk innredning av rommet og riktig oppbevaring av lettantennelige stoffer og avfall er andre faktorer man må ta hensyn til.

MERKER
Pris

20 produkter