Roterbart dellakkeringsstativ

Varenummer: 10153

  Produktbeskrivelse

  • Stort, solid og stødig dellakkeringsstativ
  • Med forlengeren får man plass til to deler på stativet i én operasjon
  • Justerbar høyde på stengene og trinnløs justering av kroker
  • Med fastspente deler kan innvendig og utvendig lakkering utføres samtidig
  • Delene fastspennes slik at delen roteres vertikalt for innvendig sprøyting og horisontalt for utvendig sprøyting
  • Leveres komplett inkludert forlengerarm

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

  Fare

  Eksplosive varer

  H201 Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon

  Farlig for vannmiljøet

  H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann